O nás

Bratislavské dychové okteto je známe svojou umeleckou aktivitou od roku 1972 a patrí k jedným z mála dychových súborov tohto druhu na Slovensku.

Pestrý a bohatý repertoár súboru tvoria diela neskorého baroka, klasicizmu, romantizmu a sčasti aj diela súčasníkov. Značnú časť repertoáru tvoria diela skladateľov, ktorí sa narodili, alebo pôsobili v Bratislave.

Výsledkom neúnavnej práce je množstvo koncertov doma a v zahraničí (Rakúsko,Španielsko,Spolková republika Nemecko, Krajiny Blízkeho východu a inde). Bratislavské dychové okteto premierovo uviedlo aj niekoľko diel súčasných autorov, nahralo mnoho záznamov pre potreby Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.V rozmedzí rokov 1998-2003 nahralo tri CD.

V terajšom zložení pôsobí súbor od roku 1998 a všetci členovia patria k najlepším hráčom bratislavských orchestrov: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenského národného divadla.

Členovia

Matúš Veľas

Hoboj

Matúš Veľas

Michal Šintál

Hoboj

Michal Šintál

Jozef Luptáčik

Klarinet

Jozef Luptáčik

Saša Jaško

Klarinet

Saša Jaško

Ladislav Práger

Fagot

Ladislav Práger

Richard Karnok

Fagot

Richard Karnok

Peter Sivanič

Lesný roh

Peter Sivanič

Ján Smutný

Lesný roh

Ján Smutný

Repertoár

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenáda č.11 Es-dur KV 375
Serenáda č.12 c-mol KV 388
Figarova svadba (arr.Johann Hepomuk Wendt)
Čarovná flauta (arr.Joseph Heidenreich)

Joseph Haydn

Feldpartie Hob.II:43

Ludwig van Beethoven

Dychové okteto Es-dur op.103
Rondino pre oktet Es-dur

Georg Druschetzky

Partity pre dychové okteto (č.1-6)

Ján Nepomuk Hummel

Partita Es-dur

Ladislav Kupkovič

Dychové okteto D-dur

Ilja Zeljenka

Okteto pre dychové nástroje

Igor Bázlik

Štyri kusy pre dychové okteto

Aloiz Bouda

Christmas mood pre oktet (arr.)

Charles Gounod

Petit symfónia (flauta+dychové okteto)

Gordon Jacob

Divertimento pre dychové okteto

CD

W.A.Mozart Serenády

W.A.Mozarta privítala stará Bratislava ako šesťročného. Zázračné dieťa od nás putovalo s otcom a sestrou do sveta. Dve serenády na našej nahrávke pochádzajú z obdobia jeho šťastných rokov, kedy sa oženil s krásnou Constanzou.W.A.Mozart Opery

V nahrávke spoznávame Mozartovu hudbu v novej inštrumentálnej verzii. J.Nepomuk Wendt a J. Heidenreich pripravili túto majstrovskú inštrumentáciu nádherných melódií,árií, recitatívov, duetov spolu s predohrami dvoch opier Figarova svadba a Čarovná flauta.


Slovenskí skladatelia

Hudba zo starej a súčasnej Bratislavy oslovuje poslucháča repertoárom nášho jedinečného komorného združenia Bratislavského dychového okteta. Ich zásluhou ožíva hudba dávnych čias, kedy bola Bratislava hlavným mestom Uhorska, ako aj tvorba súčasných slovenských skladateľov.

Kontakt

Mag.art. Alexandra Sivanicova

Manager

T +43 660 8085364

E-Mail office@bratislavawindoctet.com

Mgr. Peter Sivanic

Art Leader

T +421 905 465 671

E-Mail office@bratislavawindoctet.com